RECENTE FOTO'S 16/08/2022

Met dank aan foto - studio Lieven Lens voor de faciliteiten, de twee opnames op verschillende dagen en het verwerken van alle foto's, tevens dan aan mijn partner voor de koppel foto's, geen van deze foto's mogen worden gebruikt voor welke doeleinde dan ook zonder voorafgaande toestemming van Amy Stone. Er werd veel werk in de opnames en foto's geïnvesteerd wij hebben getracht een mix van het mooie aanbod dat er kan geboekt worden in beeld te brengen. 

RECENTE FOTO'S 16/08/2022